điện thoại em tự nhiên bị mất âm thanh với cắm sạc thì sau 3s nó mới báo là đang sạc và còn sạc chậm gấp 3 lần. Hôm bữa em cũng bị và sửa lại rồi nhưng giờ nó bị lại có ái biết cách khắc phục kh ạ :((