Sao ko có kính vạn hoa vs chế độ siêu tiết kiệm pin vậy