do bạn unlock + tắt tìm thiết bị. kệ nó ko ảnh hưởng ji đâu