Có bác nào máy bị chết vài điểm cảm ứng trên màn hình ko ah