mình thấy ứng dụng này từ lâu rồi nhưng nhìn còn bở ngỡ vì giống giống cái gì khác nữa ấy