Ugurua
Telefonunuz android 9 sürümünde zaten sıkıntı yok

Teşekkür ederim