6164307083
giờ e muốn về bản ổn định mà ko cần máy tính thì có dc ko và phải làm thế nào

bạn tải ROM ổn định mới nhất về rồi cài đặt qua cập nhật hệ thống, chọn gói cập nhật.