Mình đang khá ganh tị vì máy đời sau lại cấu hình cao hơn mà lại k dc hưởng đặc quyền ấy