Mi band đòi kết nối với đt Xiaomi của tôi nhưng lại không thể kết nối được