Bản này khá tốt đó bạn. Pin trâu hơn, mình cũng mới lên hôm qua.