bạn mang ra mi store ở số 7 tôn thất tùng hoặc HQ servies để dc hỗ trợ nhé