1883250350
tình hình là không có cập nhật nữa, nghe đâu bên tq chuẩn bị cho dòng máy này làm chuột bạch lên miui 11.

what chuột bạch, bên trung quốc vẫn có cập nhật mà bạn, chỉ global sao hơn 2 tháng nay k thấy thôi