b thử cắm dt mình vào bộ sạc nhanh chính hãng của người khác xem sao