xem lại nha bạn còn hok mang thử ra cho ng ta xem bị gì hay bạn xài theme á nên bị như vậy