có ai thấy V 10.3.5.0 có gì mới hay ho ko chi xin ý kiến ạ