Cách fix lỗi Wifi chập chờn , liên tục kết nối lại  http://c.mi.com/thread-2322599-1-0.html