lock lại sau này muốn update ROM lại phải unlock có phải phiền phức không.