Mình đang dùng thì nó đột nhiên đơ màn lại r sau đó mình khởi động lại máy thì nó bị treo.
Dù đã mang ra tiệm  2 lần nhưng vẫn còn tái diễn. Mọi người giúp mk tìm cách khắc phục vs ạ