bác có tâm thì review cái nhẹ bản rom này đi bác ^^