มีก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน แต่ก็แอบกลัวว่าเครื่องถ้ามีปัญหา ข้อมูลต่างๆจะหาย