จำเป็นมากครับ สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญเวลาย้ายเครื่องหรือลงรอมใหม่