ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง BHT5,000 ยังคงต้องการไว้เก็บรูปถ่าย แต่ถ้าสมาร์ทโฟน Rom 128 GB ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป ความจุเหลือเฟือค่ะ