ไม่ใช้นานแล้วครับ ตั้งแต่มีมือถือขนาด 64g
เปลี่ยนเครื่อง 3 เดือนครั้ง ข้อมูลไม่เคยหาย
รูปก็ google photo
เอกสาร ไฟล์อื่นๆ ก็ google drive