ยังต้องการ เพื่อเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่อง