ต้องการ ใช้เก็บรูป 70-80 ของเครื่องคือ รูป และ VDO 4k ฮ่าๆ