ไม่ใช้หลายปีแล้วครับ ใส่แล้วพอรูปเยอะๆ ทำเครื่องช้าลง