อยากร่วมด้วยแต่ทำไม่เป็น ถ้ามีให้โหวตแล้วให้เหรียญก็คงดีค่ะ