tháng này rmn5 ra bản cập nhật trễ nhỉ. chắc tại lỗi nhiều quá sửa hơi lâu khà khà.