Khi nào có cập nhật máy sẽ báo thôi bạn. V10.3.1.0.PEIMIXM hiện là bản mới nhất của Redmi note 5 rồi.