bản beta hết cập nhật rồi. hình như có thông báo mà