Điện thoại là để phục vụ nhu cầu cá nhân, mà cứ tắt hết tiện ích đi thì dùng cục gạch còn hơn. Cục pin có 200-400k thì làm gì mà phải khổ, 3 năm mới thay