sướng ghê. mi9 bị bỏ rơi thiệt rồi.. ai cũng miui 10.3 hết rồi