อัพแล้วครับ เหมือนตัวหนังสือจะใหญ่กว่าเดิม ชอบมากๆ