เมื่อไรจะมี ส่วนลดเล็กๆน้อยให้เราไว้ใช้ซื้อนู่นซื้อนี่บ้าง