chờ đi bạn máy mình cũng bị như thế nóng máy hao pin nữa ! ko biết xiaomi dạo này làm ăn chán quá lổi từa lưa miếng dưa hết !