Fan lolicon
phải cần máy tính nhà bạn

vậy thì thôi chứ nhà mình k có mt. thank bạn nhìu