truonggiang8491
cài trực tiếp five zip rwrp bằng điện thoại rồi thích vọc gì mà chẳng được

Chưa unlock thì cài băng cách nào :(