วิ่งเพื่อออกกำลังกายจะได้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นภาระให้แก่คนรอบข้าง เช่น หมอ พยาบาลใช้เวลามารักษาอาการป่วยเรา  พ่อ แม่ ภรรยาและลูกต้องเสียเวลามาดูแลยามเราไม่สบาย แถมยังขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวอีก ฉะนั้นการออกกำลังกายจึงดีที่สุดแล้ว