เยี่ยมขอบคุณคะรีวิวได้ละเอียดมากจนอยากชิมซุปร้อนไปเลย55