อิจฉาเลยครับที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ธรรมชาติมากๆ