น่าอยู่ น่าพักผ่อน อยากมีคนเลี้ยงดู 555  ขี้เกียจแล้วเรา  อยากพักกายพักใจ