ae cho hỏi sao con dt của mình vào YouTube nó ko có biểu tượng xem vr và vào xem google earth bạt vr lên màn hình nó cứ đen xì z
Em biết giúp mình vs