vài hôm nữa mình cũng ra chỗ này hạ phần mềm nè sẵn mua sắm thêm cái balo haha