Giá mà xiaomi có cơ chế chuyển sang miui cho dòng A thì ngon. Chứ dùng android one hơi chán.