Dòng Mi A của Xiaomi ít sức hút thật :( nhưng cập nhật là phải làm để nâng cấp bảo mật cho máy.