mới cập nhật xong đang mò và lên đấy thấy mn nói thế này rầu quá