Lộc Trần
bạn đang sử dụng rom nào vậy bạn

stabal 10.3.1 ạ