Navysri
ต้องแก้ไขใน App รูปภาพ หรือ Google photo ก่อนครับ แล้วค่อยโพสต์

้เคยเป็นแต่ภาพที่โพสต์แล้วแก่ไมได้ ใช้วิธีลดขนาดภาพก่อนโพสต์ ครั้งหนึ่งไปกดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าโพส