ต้องแก้ไขใน App รูปภาพ หรือ Google photo ก่อนครับ แล้วค่อยโพสต์