mygad kung kelan di na ko sa ue cal nag aaral saka kayo nagbukas